Plataforma dels Aliments
Es un recurs destinat a donar suport a les necessitats essencials de menjar a les persones que es troben en situació de major pobresa i vulnerabilitat en el nostre entorn.

Actualment els voluntaris de la Plataforma atenem a 950 famílies, el que suposa mes de 3500 persones. Totes son derivades pel Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa o per professionals de la xarxa sanitària, de Creu Roja o altres institucions, i son aquelles persones que no reben cap tipus de suport econòmic, o perquè han exhaurit l’atur, les ajudes familiars o perquè no tenen papers. A la Plataforma s’intenta acollir i acompanyar als que es troben en situacions de major vulnerabilitat.

Els aliments que es donen provenen fonamentalment de l’ajuda de particular i empreses, aixi com dels supermercats que son punts fixos de recollida o que donen els seus excedents que setmanalment els voluntaris recullen. La Plataforma dels aliments, també es nodreix de l’ajuda en especies de la Unió Europea, del Banc dels aliments de Barcelona i dels recaptes de menjar que es fan a la Ciutat de forma sistemàtica.

Un cop la persona es derivada per un professional, es acollida per un voluntari que es l’encarregat d’explicar el sistema de funcionament, de signar un contracte, d’aprofundir en la realitat de la persona i en les seves necessitats i d’omplir les dades en un programa informàtic que ens permet, poder conèixer a la persona, obtenir dades per fer una borsa de treball, i deixar consignades les observacions que es creguin oportunes en cada visita. Per altra banda, a partir d’unes variables fixes s’adjudica a la persona un pressupost per tal de que “pugui comprar amb uns punts determinats” els productes que els oferim i que  garantim en ordre a una alimentació equilibrada. A qui té mes limitació i necessitat se li donen mes punts. S’ofereixen productes per a nadons com farinetes, “potitos”, llet de continuació i bolquers, productes que no tenen punts i que s’entreguen automàticament.

Aquest espai es un recurs essencial de contenció mitjançant el qual intentem acompanyar a les persones per poder, en el temps, oferir-los altres serveis encaminats a la superació de la situació de vulnerabilitat en la que es troben, com son la recerca de feina i d’espais de formació amb sortida laboral.